ให้ข้าราชการรักษาราชการในตำแหน่ง ว762/ 2 พฤศจิกายน 2560

เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม/และหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
ว 762 / 2 พฤศจิกายน 2560

[pdf-embedder url=”http://hr.moph.go.th/site/hr_moph/wp-content/uploads/2017/11/v762_2-11-60new.pdf”]