ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน และนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Download (PDF, 566KB)