ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน และ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน และ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

Download (PDF, 408KB)