ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

Download (PDF, 1.82MB)