กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รับโอน รับย้ายข้าราชการ

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

จำนวน 1 ตำแหน่ง

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2561

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่