กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รับโอน รับย้ายข้าราชการ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน

จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2561

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่