ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิก สมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกระทรวงสาธารณสุข

ด้วยสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่ยังรับราชการอยู่และจะเกษียณอายุราชการ สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ตัวอย่างเอกสาร

สามารถดาวน์โหลดได้บริเวณมุมขวาบนของเอกสาร