ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุข (ปฏิบัติธรรม)

ด้วยวัดพุทธปัญญา ร่วมกับสมาคมบำเหน็จบำนาญกระทรวงสาธารณสุข บริษัท ธนพรการ์เม้นท์ จำกัด และพุทธจิตอาสา เชิญชวนเข้าร่วมโครงการฯ
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ตัวอย่างเอกสาร

สามารถดาวน์โหลดได้บริเวณมุมขวาบนของเอกสาร