รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลบึงกาฬ

โรงพยาบาลบึงกาฬ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-14 กันยายน 2561

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่