รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  จำนวน 22 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-14 กันยายน 2561

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่