รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  จำนวน 5 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-14 กันยายน 2561

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่