รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  จำนวน 42 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-7 กันยายน 2561

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่