รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  จำนวน 10 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-7 กันยายน 2561

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่