รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  จำนวน 3 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-10 กันยายน 2561

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่