ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรณีพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรณีพิเศษ(ทุนสมเด็จย่าฯ)

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 4 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง  14 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่