รับโอน /รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ กรมการแพทย์

กรมการแพทย์
รับโอน /รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28 กันยายน 2561

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่