สธ 0208.05/ว510 ลว. 23 สิหาคม 2561 การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการของกระทรวงสาธารณสุข

เรียน  ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด อธิบดีทุกกรม เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่