โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับย้าย/รับโอนข้าราชการ

รับย้าย/รับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2561

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่