รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

สังกัดโรงพยาบาลพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่  23-29 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่