การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (รอบ 2) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8