รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  จำนวน 1 ตำแหน่ง
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561 – 7 กันยายน 2561

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่