รับโอน/รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รับโอน/รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ปฏิบัติงานที่ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2561

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่