รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลนครนายก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

สังกัดโรงพยาบาลนครนายก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14-20 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่