รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐม
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 28 ตำแหน่ง
ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2561

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่