รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดโรงพยาบาลกระบี่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

สังกัดโรงพยาบาลกระบี่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 22 อัตรา
ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9-16 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่