รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 36 ตำแหน่ง
ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่