รับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬา ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา

สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา
รับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬา ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2561

สามารถดูรายละเอียดที่นี่