รับโอน/รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
รับโอน/รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่