ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ

Download (PDF, 840KB)