โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับข้าราชการ

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ  1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 สิงหาคม 2561

ดูรายละเอียดการรับสมัคร