รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่