โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ประกาศรับย้าย/รับโอน ข้าราชการ

ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์   จำนวน 1 ตำแหน่ง

ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2561

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ประกาศรับย้าย/รับโอน ข้าราชการ

รายละเอียดการโอนย้าย