โรงพยาบาลนครนายก รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งทันตแพทย์ด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

โรงพยาบาลนครนายก มีความประสงค์รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งทันตแพทย์

ด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป สนใจติดต่อได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ( 084-5559065 )

หรือกลุ่มงานทันตกรรม (037-311151 ต่อ 138) โรงพยาบาลนครนายก