รับสมัครย้ายข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ที่จะว่าง

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยทุกแห่ง สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

 

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะรับสมัครข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัย  สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ที่มีความประสงค์จะขอย้าย

ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย ประเภทอำนวยการ  ระดับต้น 

สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ที่จะว่าง จำนวน 7 ตำแหน่ง

 

รายละเอียดสามารถ Download ได้ตาม link ด้านล่างนี้

———————————————————————————————————-

Download เอกสาร Click!!

   หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.10/ว 3008 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

  แบบฟอร์มใบแสดงความจำนงขอย้าย