สธ 0208.02/ว 3006 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 (การจัดสรรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3,700 อัตรา)

Download (PDF, 1.29MB)

  • สิ่งที่่ส่งมาด้วย 1  (ส่งไฟล์ให้ผู้ดูแลเขตและใช้ไฟล์ที่ส่งให้เท่านั้น)
  • สิ่งที่ส่งมาด้วย 2