รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับข้าราชการ โรงพยาบาลอ่างทอง

โรงพยาบาลอ่างทอง

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับข้าราชการ

จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้
1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่งนักเจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม -26 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่