รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมอนามัย

กรมอนามัย
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้
1.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา
3.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
4.ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม -15 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่