ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ความต้องการของกรมฯ)

ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(เฉพาะความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรของกรมต่างๆในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)

Download เอกสาร

แบบฟอร์มสำรวจความต้องการ แพทย์

แบบฟอร์มสำรวจความต้องการ ทันตแพทย์ และเภสัช