รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
คำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19-25 กรกฎาคม 2561

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่