ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลบ้านโป่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

โรงพยาบาลบ้านโป่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่