ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาลบาลตราด

โรงพยาลบาลตราด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่