เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ตำแหน่ง

เรียน

อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข

และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

คลิ๊กดูรายละเอียด 

หนังสือ สธ ที่ 0208.10/ว 424 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

เรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด , ผู้อำนวยการหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

คลิ๊กดูรายละเอียด 

หนังสือ ที่ สธ 0208.10/ว 2887 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

คุณสมบัติผู้สมัคร

ใบสมัคร