รับย้าย/รับโอนข้าราชการ โรงพยาบาลหนองแค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

โรงพยาบาลหนองแค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่