รับโอนข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม สังกัด สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเลขานุการกรม สังกัด สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
รับโอนข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา
1.ตำแหน่งช่างศิลป์ ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ภายในวันและเวลาราชการ

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่