รับย้าย/รับโอนข้าราชการ กรมอนามัย

กรมอนามัย
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
1.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่