รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งที่จะบรรจุ ดังนี้
1.ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลบันนังสตา จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลธารโต จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 11-17 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่