รับย้าย/รับโอนข้าราชการ โรงพยาบาลแพร่

โรงพยาบาลแพร่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 กรกฏาคม 2561

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่