รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ จำนวน 2 อัตรา ประกอบด้วย
1.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ  จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการหรือชำนาญการ  จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2561

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่