รับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
รับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ภายในวันและเวลาราชการ

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่