รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โรงพยาบาลบ้านโป่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

โรงพยาบาลบ้านโป่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16-31 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่